Silohygiëne

Silohygiëne

Nu de temperatuur overdag flink verschilt van de temperatuur in de nacht, is de kans op condensvorming in de silo’s groter. Wanneer er condensvorming optreedt in de silo is er een verhoogde kans op kwaliteitsverlies van de grondstoffen door schimmelvorming. Wanneer er namelijk vocht ontstaat in de silo en dit via de wanden terugloopt de silo in, zullen de grondstoffen gaan aankoeken en dit is vervolgens een bron voor schimmelgroei.

Schimmels kunnen mycotoxinen uitscheiden die ervoor zorgen dat de voeropname lager wordt omdat de varkens het voer minder smakelijk vinden. Ook zal de groei daardoor afnemen en in het geval van zeugen zal de melkgift afnemen. Daar komt ook nog bij dat mycotoxinen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. 

Om schimmelgroei te voorkomen is het van belang om de silo’s regelmatig te controleren en wanneer nodig te reinigen om zo problemen in de stal te voorkomen. Zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van natte bijproducten is het van belang om hygiëne in de opslag op peil te houden. Natte bijproducten zijn namelijk erg gevoelig voor de groei van micro-organismen. Vandaar dat het goed is om bij natte producten regelmatig te rouleren tussen de silo’s/bunkers om zo altijd een lege opslagplek te hebben die gereinigd kan worden. Wanneer het niet mogelijk is om de opslag te wisselen, kan er zuur toegevoegd worden aan de restgrondstof om zo “besmetting” van de vers geleverde grondstof tegen te gaan.  

Wanneer u twijfelt over de kwaliteit van uw grondstoffen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om er samen eens naar te kijken.